Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / Z / Zoomorfizmas

Zoomorfizmas

Zoomorfizmas (gyvūnas + pavidalas). Gyvūnų bruožų priskyrimas realiems arba įsivaizduojamiems objektams. Labiausiai susijęs su gyvūnu kultu, kurio šaknys glūdi totemizme.