Home / Sąvokos / Z / Zubovai

Zubovai

Zubovai. Rusijos, vėliau ir Lietuvos dvarininkų giminė. Rusijoje iškilo XVIII amžiuje. 1793 m. Aleksandrui Zubovui ir keturiems jo sūnums Jekaterina II suteikė grafų titulus. Aleksandro sūnus Platonas Zubovas dalyvavo Respublikos padalijimuose, po III padalijimo 1795 m. gavo daug dvarų Lietuvoje (Kretingą, Plungę, šiaulių ekonomiją). Platono Zubovo dvarus paveldėjęs jo brolis Dmitrijus buvo Zubovų šakos Lietuvoje pradininkas. žymesni Lietuvos Zubovų atstovai – Nikolajus Zubovas (1832–98), šiaulių apskrities, vėliau Kauno gubernijos maršalka; jo žmona Aleksandra, šiaulių mergaičių gimnazijos steigėja; Dmitrijus Zubovas (1872–1944), agronomas; Vladimiras Zubovas (1862–1933), visuomenės veikėjas; švietėja Sofija Zubovienė (1861–1932), agronomas Vladimiras Zubovas, jo žmona Danutė čiurlionytė-Zubovienė, rašytoja, architektai Vytautas ir Konstantinas Zubovai.