Home / Sąvokos / Ž

Ž

žagrė

žagrė, žambis, arklas, stagutė. Dvidantis arimo įrankis. Turi vieną ar dvi verstuves. Seniausios žagrės – medinės, su noragais iš kaulo ar rago, vėliau – su geležiniais noragais. Naudota iki XIX a. pab. – XX a. pr.

žalgirio mūšis

žalgirio (Griunvaldo,Tanenbergo) mūšis. Istorinės reikšmės LDK ir Lenkijos kariuomenių mūšis su Kryžiuočių ordino kariuomene. įvyko 1410 07 15 Kryžiuočių ordino valdose, prie žalgirio (lenkiškai „Grunwald“, vokiškai „Grünwald“) ir Tanenbergo (lenkiškai „S...

žalvaris

žalvaris. Vario lydinys, kurio svarbiausias legiruojantysis elementas yra cinkas. Cinkas sustiprina lydinį, daro jį plastiškesnį, atsparesnį dilimui. žalvaris lengvai liejamas ir formuojamas.

žemaičiai

žemaičiai. Baltų gentis. I–V a. buvusiame Pilkapių kultūros žemaitiškame variante ėmė keistis laidosena: nyko pilkapiai ir atsirado plokštiniai kapinynai. Yra keletas nuomonių dėl šio reiškinio priežasties: vieni mano, kad naujieji gyventojai ėmė plūsti iš ši...

žemaičių sukilimai

žemaičių sukilimai. XV a. pradžios sukilimai prieš Kryžiuočių ordino įsigalėjimą žemaitijoje. Kryžiuočių ordinas, iš Jogailos ir Vytauto dėl vidaus kovų LDK gavęs šį kraštą (paskutinį kartą 1398 m.Salyno sutartimi), 1400 m.pradėjo jame įsitvirtinti. Per 14...

žemaičių valstiečių sukilimai

žemaičių valstiečių sukilimai. XV a. pradžioje – XVI a. 4 dešimtmečio sukilimai. 1418 m. sukilimas kilo dėl sustiprėjusio feodalinio išnaudojimo, Vytautui pradėjus dalyti žemaičių bajorams laisvuosius valstiečius ir įvedus prievoles bažnyčiai (po 1413...

žemaičių vyskupystė

žemaičių vyskupystė (Medininkų vyskupystė). Gyvavo tarp 1417 ir 1926 metų. žemaičiai buvo pakrikštyti 1413 metais, tačiau tik Konstancos bažnytiniam susirinkimui nusprendus buvo įsteigta žemaičių vyskupystė, kuri iš pradžių vadinosi Medininkų vyskupija...

žemaitija

žemaitija. Istorinė, etnografinė ir geografinė Lietuvos dalis. Dabar tai teritorija, kurioje gyvena žemaičiai (plotas apie 21 tūkst. km2). XIII a. viduryje žemaitijos kunigaikščiai (žymiausias buvo Vykintas) kovojo su Mindaugu dėl Lietuvos valdymo. Pa...

žemaitijos seniūnija

žemaitijos seniūnija (žemaičių seniūnija). 1411–1795 metais LDK teritorinis administracinis vienetas. Apėmė Vakarų Lietuvą iki Nevėžio. Susidėjo iš žemių, vėliau – iš valsčių. žymesnieji seniūnai – Kęsgailos, Jonas Karolis Chodkevičius, Jarošas Valavi...

žemės iždininkas

žemės iždininkas. XV–XVIII a. LDK centrinės valdžios pareigūnas. Vyriausiasis valstybės iždo saugotojas ir tvarkytojas. Ižde buvo saugomi valstybės iždo pinigai ir brangenybės, didžiojo kunigaikščio regalijos bei vėliavos. žemės iždininko žinioje taip pat buv...

žemės teismas

žemės teismas. Teismo organas, veikęs 1566–1831 m. LDK teritorijoje. Sprendė apskrities bajorų civilines bylas. Teismą sudarė teisėjas, pateisėjas ir raštininkas (sekretorius). Apskrities seimelio susirinkimas į žemės teismo pareigūnų vietą rinko iš v...

žemių kunigaikščiai

žemių kunigaikščiai. Didžiųjų kunigaikščių valdžioje buvę atskirų teritorijų kunigaikščiai, karo vadai ir sričių valdytojai. Daugiausia jų buvo XII–XIII a. Sustiprėjus didžiojo kunigaikščio valdžiai nyko. Tačiau net ir valdant Vytautui, kuris vietoj kun...

žemutinė pilis

Vilniaus žemutinė pilis. Buvo Pilies kalno vakarinėje ir šiaurinėje pašlaitėje tarp Vilnios atšakų. Ji išaugo iš Aukštutinės pilies papilio. Išliko Vilniaus katedra ir varpinė. XIII a. viduryje čia pastatyta mūrinė katedra. Iki XIV a. vidurio visa pili...

žiemgala

žiemgala (žemgala). Baltų istorinė sritis, kuri apėmė Latvijos etninę sritį žiemgalą ir dalį dabartinės šiaurės Lietuvos (Joniškio, Linkuvos, Pakruojo, Pasvalio, žagarės apylinkes). XIII a. rytinės žiemgalos centras buvo Mežuotnė, vakarinės – Tėrvėtė....

žiemgaliai

žiemgaliai (žemgaliai). Baltų gentis. Nuo V a jos gyventa sritis tarp Ventos vakaruose ir Mūšos rytuose, nuo Rygos šiaurėje iki dabartinių šiaulių ir Panevėžio rajonų šiaurinių ribų pietuose. Vėlyvajame geležies amžiuje žiemgalius iš Rygos įlankos iš...

žmonės

žmonės. XIV–XVII a. LDK laisvų ir pusiau laisvų valstiečių pavadinimas.

žydai

žydai. Manoma, kad pirmieji žydai Lietuvoje apsigyveno dar XII amžiuje. Jie telkėsi miestuose. Ten vertėsi prekyba ir amatais, skolino pinigus už palūkanas. XIV a. pabaigoje LDK žemėse žinomos organizuotos žydų bendruomenės (Breste, Gardine, Lucke ir Vol...

žygimanto Kęstutaičio privilegija

žygimanto Kęstutaičio privilegija. 1434 m. Lietuvos didysis kunigaikštis žygimantas Kęstutaitis sulygino bajorų katalikų ir stačiatikių teises. Buvo garantuota, kad nė vienas LDK bajoras nebus aukštųjų valstybės pareigūnų suimtas ir baudžiamas be teismo sprendi...

žynys

žynys. Senovės politeistinių religijų dvasininkas. Pirmosiose žmonijos civilizacijose žynių kastos kompetencijai buvo priskiriami ne tik religijos, bet ir mokslo, meno, rašto, ateities būrimo dalykai.