Home / Sąvokos / Ž / žemaičių vyskupystė

žemaičių vyskupystė

žemaičių vyskupystė (Medininkų vyskupystė). Gyvavo tarp 1417 ir 1926 metų. žemaičiai buvo pakrikštyti 1413 metais, tačiau tik Konstancos bažnytiniam susirinkimui nusprendus buvo įsteigta žemaičių vyskupystė, kuri iš pradžių vadinosi Medininkų vyskupija. 1417 10 23 Vytautas pirmuoju jos vyskupu nominavo Motiejų. Nuo 1427 m. buvo pavaldi Gniezno vyskupijai. XVI a. pabaigoje Medininkų vyskupija apėmė visą tuometinę žemaitijos seniūnijos teritoriją (apie 23 tūkst. km2). Rytuose ji siekė Nevėžį, šiaurėje – Kuršą, vakaruose – Baltijos jūrą, pietuose – šiaurinę Sūduvos dalį. 1610 m. joje buvo 60 bažnyčių. XVI a. imta vadinti žemaičių vyskupyste. Po 1795 m. atiteko Rusijai ir tapo pavaldi Mogiliovo arkivyskupijai. 1849 m. jai buvo priskirti 8 Vilniaus vyskupijos dekanatai su 94 parapijomis ir 7 vienuolynais. Vyskupija apėmė Kauno ir Kuršo gubernijas. Pagal katalikų ir bažnyčių skaičių buvo viena didžiausių Rusijos imperijoje. Vyskupijos centras – Medininkai (Varniai), bet vyskupai daugiausia rezidavo Alsėdžiuose.