Home / Sąvokos / Ž / žemės iždininkas

žemės iždininkas

žemės iždininkas. XV–XVIII a. LDK centrinės valdžios pareigūnas. Vyriausiasis valstybės iždo saugotojas ir tvarkytojas. Ižde buvo saugomi valstybės iždo pinigai ir brangenybės, didžiojo kunigaikščio regalijos bei vėliavos. žemės iždininko žinioje taip pat buvo šaunamųjų ginklų ir šaudmenų arsenalas.