Home / Sąvokos / Ž / žemutinė pilis

žemutinė pilis

Vilniaus žemutinė pilis. Buvo Pilies kalno vakarinėje ir šiaurinėje pašlaitėje tarp Vilnios atšakų. Ji išaugo iš Aukštutinės pilies papilio. Išliko Vilniaus katedra ir varpinė. XIII a. viduryje čia pastatyta mūrinė katedra. Iki XIV a. vidurio visa pilis buvo apjuosta beveik 1 km ilgio mūro siena. Pilies teritorijoje gyveno didysis kunigaikštis, o nuo XIV a. pabaigos ir Vilniaus vyskupas. 1520–1545 m. žygimantas Senasis toj pačioj vietoj perstatė rūmus. Rūmai – vieni iš pirmųjų renesanso pastatų Lietuvoje. Juose buvo garsi meno kūrinių kolekcija, biblioteka, teatras. XVIII a. pilis sunyko ir virto griuvėsiais, o 1801 m. rusų administracija juos visiškai nugriovė.