Home / Asmenybės / D / Dusburgas

Dusburgas

Dusburgas Petras. Kryžiuočių ordino brolis, magistro kapelionas. Manoma, kad kilęs iš olandų Dusburgo, o išsilavinimą gavęs Kelne. Svarbiausias jo veikalas – vadinamoji „Dusburgo kronika“, parašyta lotynų kalba Karaliaučiuje. 1332–1335 m. Kryžiuočių ordino kapelionas Mikalojus iš Jarošino išvertė šią kroniką eilėmis į vokiečių kalbą. Pirmą kartą išleista 1679 m. Frankfurte prie Maino. Tai 1190–1326 m. keturių dalių Kryžiuočių ordino istorija (vėliau pratęsta iki 1330 m.). III dalyje aprašoma karų su Lietuva pradžia 1283–1326 metais. šlovinama agresija prieš prūsus ir lietuvius. šiek tiek yra prūsų religijos, papročių, buities ir kultūros atspindžių.