G

Gabrys-Paršaitis

Gabrys-Paršaitis Juozas (1880 02 22–1951 07 26). Lietuvių visuomenės veikėjas, literatūrologas, publicistas. Dalyvavo 1905–1907 m. revoliucijos įvykiuose Lietuvoje, 1905 m. lietuvių suvažiavimo Vilniuje veikloje, buvo šio suvažiavimo sekretorius. 1911 m. Paryž...

Gaigalaitė

Gaigalaitė Aldona (g. 1927 06 15). Istorikė, istorijos mokslų daktarė. 1946–1950 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, vėliau dirbo šiaulių mokytojų institute, nuo 1951 m. – Lietuvos istorijos institute. 1955 m. apgynė istorijos mokslų kandi...

Gaigalaitis

Gaigalaitis Vilemas (1870 09 27–1945 11 30). Klaipėdos krašto lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas, evangelikų liuteronų kunigas. Klaipėdos krašte steigė lietuviškas labdaros, jaunimo organizacijas, knygynus, bibliotekas, įkūrė pirmąją lietuvišką gimnaz...

Galaunė

Galaunė Paulius (1890 01 25–1988). Lietuvių dailėtyrininkas, muziejininkas, dailininkas grafikas. Dalyvavo steigiant Lietuvių meno kūrėjų draugiją, 1920–1925 ir 1930–1935 m. buvo Valstybės archeologijos komisijos narys. 1924–1949 m. čiurlionio galerijos, 1936–1...

Galdikas

Galdikas Adomas (1893 10 18–1969 12 07). Lietuvių dailininkas tapytojas ir grafikas, scenografas. 1922–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje, 1940–1944 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1944 m. gyveno užsienyje. Nutapė peizažų, nat...

Galvanauskas

Galvanauskas Ernestas (1882 11 20–1967 07 24). Lietuvos valstybės veikėjas. 1919–1920 m. buvo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, finansų, prekybos ir pramonės ministras, 1922–1924 m. Ministras Pirmininkas, 1923–1924 m. užsienio reikalų ministras. 19...

Geda

Geda Sigitas (g. 1943 02 04). Lietuvių poetas, vertėjas. Nuo 1988 m. dalyvavo sąjūdžio veikloje. Lietuvos Nepriklausomybės 1990 metais atkūrimo signataras. Išleido eilėraščių knygų („Strazdas“ (1967), „Mėnulio žiedai“ (1977), „Baltoji varnelė“ (1985), „Jotvin...

Gediminas

Gediminas (apie 1275–1341). Lietuvos didysis kunigaikštis (1316–1341). Titulavosi lietuvių ir rusų karaliumi, žiemgalos kunigaikščiu. Popiežius pripažino jį lietuvių ir daugelio rusų karaliumi. Valdžią paveldėjo iš brolio Vytenio. Manoma, kad tėvas buvo But...

Gedvilas

Gedvilas Mečislovas (1901 11 19–1981 02 15). Lietuvos SSR valstybės, komunistų partijos veikėjas. 1926–1931 m. priklausė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai. Bendradarbiavo leidiniuose „žemaitis“, „žibintas“ (1928–1934), „Liaudies frontas“ (nuo ...

Geištoras Jokūbas

Geištoras Jokūbas (1827 04 18–1897 11 15). 1863 m. sukilimo dalyvis. Nuo 1862 m. vienas iš baltųjų grupuotės vadovų. 1863 m. tapo Lietuvos provincijų valdymo skyriaus pirmininku. Tais pačiais metais suimtas, 1865–72 m. gyveno tremtyje Sibire. 1872 m. grįž...

Gelgaudas Antanas

Gelgaudas Antanas (1792–1831 07 13). 1831 m. sukilimo dalyvis. 1830 m. vadovavo sukilėlių daliniams Lenkijoje, 1831 m. paskirtas vyriausiuoju Lietuvos sukilėlių vadu. 1831 06 19 jo vadovaujami Lietuvos ir Lenkijos sukilėliai pralaimėjo Panerių kautynes...

Germanarikas

Germanarikas (Hermanarikas). Ostgotų karalius (mirė 375 ar 376 m.). Buvo kilęs iš amalų genties. Jo valdymą ženklino ypač dažni gotų žygiai. Germanariko nukariautos valdos siekė net Juodosios jūros pakrantes. VI a. gotų istorikas Jordanas rašė, kad kar...

Gerulaitis Vitas

Gerulaitis Vitas (1954 07 26–1994 09 18). Lietuvių kilmės JAV tenisininkas. 1977–1982 m, buvo geriausių pasaulio teniso žaidėjų dešimtuke. Daugelio turnyrų prizininkas, Deviso taurės turnyro nugalėtojas, 1975 m. Vimbldono vyrų dvejeto nugalėtojas, du kartus Itali...

Getkantas

Getkantas (Gedkantas) Frydrichas (mirė apie 1666). LDK karo inžinierius, kartografas, pulkininkas. Svarbiausias kartografinis darbas – rankraštinis atlasas „Praktiškas topografijos kūrinys“ (1638). 1648 m. sudarė Vilniaus miesto gynybinės sienos planą...

Giedraitis

Giedraitis Merkelis (Melchioras) (apie 1536–1609 04 06). LDK didikas, lietuvių raštijos veikėjas. Nuo 1550 m. studijavo Karaliaučiaus, Vitenbergo, Tiūbingeno, Leipcigo protestantų universitetuose. 1576 m. paskirtas žemaičių vyskupu, tapo kontrreformacijos veikėju Li...

Gimbutienė

Gimbutienė Marija. Lietuvių archeologė ir etnologė (1921 01 23 – 1994 02 02). 1942 m. baigė Vilniaus universitetą, 1944 m. emigravo į Vokietiją, 1949 m. – į Jungtines Amerikos Valstijas. Tiūbingeno universitete 1946 m. apgynė daktaro disertaciją. Nuo 1963 m. Kal...

Gintila Jonas Chrizostomas

Gintila Jonas Chrizostomas (1788 11 14–1857 07 25). Katalikų bažnyčios veikėjas. 1844–50 m. žemaičių vyskupijos skirtinis valdytojas. Parašė tikybinių raštų hebrajų kalba.

Gira Liudas

Gira Liudas (1884 08 27–1946 07 01). Rašytojas, poetas. 1905 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, tačiau kunigu netapo. 1905–07 m. bendradarbiavo laikraštyje „Vilniaus žinios“, vėliau dirbo laikraštyje „Viltis“. Dalyvavo Lietuvos mokytojų sąjungos, L...

Girininkas

Girininkas Algirdas. Lietuvių archeologas, istorijos habilituotas daktaras. 1972 m. baigė Vilniaus universitetą, Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vadovas. Rytų baltų kultūros istorija, rytų baltų susidarymo ir raidos klausimai akmens ...

Glaveckas

Glaveckas Kęstutis (g. 1949 04 30). Lietuvos valstybės veikėjas. 1972 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, ekonomistas. Ekonomikos mokslų daktaras, profesorius. 1972–1989 m. dirbo Vilniaus valstybiniame universitete asistentu, aspirantu, vyresniu...

Glinskis Konstantinas

Glinskis Konstantinas (1886 07 25–1938 12 03). Aktorius, režisierius. Vienas iš lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų. 1912–1914 m. vaidino ir statė spektaklius Peterburgo teatruose. 1919 m. Vilniuje sutelkė pirmojo Lietuvių valstybės teatro trupę. Lenkij...

Godunovas

Godunovas Borisas (apie 1551–1605 04 23). Maskvos didysis kunigaikštis ir caras (1598–1605). Pasižymėjo caro Ivano Rūsčiojo tarnyboje. B. Godunovo įtaka dar labiau išaugo 1580 m. caro sūnui Fiodorui vedus Godunovo seserį Iriną. Mirus Ivanui Rūsčiajam (15...

Golovninas Aleksandras

Golovninas Aleksandras Vasiljevičius (1821 03 25–1886 11 03). Valstybės veikėjas. 1861–66 m. liaudies švietimo ministras. Redagavo žurnalą „Moskovskij sbornik“.

Goluchovskis Juzefas

Goluchovskis Juzefas (1797 04 14–1858 11 22). Lenkų filosofas. 1823–24 m. dėstė Vilniaus universitete. Skelbė, kad filosofija yra tautos dvasios išraiška. žymesni veikalai „Filosofijos reikšmė tautų ir individų gyvenimui“ (1822), „Svarbiausiųjų žmogaus gyvenimo probl...

Gonenzietis

Gonenzietis (Gonezijus) Petras (apie 1525-1530–1573 11). Reformacijos veikėjas. Mokėsi Krokuvos ir Padujos (Italija) universitetuose. Nuo 1556 m. skelbė antitrinitorių pažiūras. 1561 m. veikė Vilniuje, vėliau didikų Onos ir Jono Tiškų dvaruose (ilgiausiai ...

Gorbačiovas

Gorbačiovas Michailas (g. 1931). SSRS valstybės veikėjas. 1985–1991 m. – SSRS komunistų partijos CK generalinis sekretorius, SSRS vadovas. 1990–1991 m. – SSRS prezidentas. Pradėjo šalyje pertvarkos politiką. 1990 m. Nobelio premijos laureatas....

Gosievskis

Gosievskis Vincentas (mirė1662). Lietuvos lauko etmonas ir iždininkas. 1651 m. tapo artilerijos generolu, o 1654 m. Jonušui Radvilai tapus didžiuoju etmonu, gavo lauko etmono vietą. 1655 m. pasirašė Kėdainių sutartį su švedais, bet netrukus palinko į ...

Goštautas Albertas

Goštautas Albertas (mirė 1539). žygimantas Senasis 1507 m. paskyrė A. Goštautą Naugarduko, 1514 m. – Polocko, 1519 m. – Trakų vaivada. Dėl valdžios Goštautas varžėsi su Mikalojumi Radvila ir K. Ostrogiškiu. 1552 m., mirus Mikalojui Radvilai, jis tapo Vilniau...

Goštautas Jonas

Goštautas Jonas (mirė 1458). 1430–1431 didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Vytauto ir švitrigailos rūmų maršalka. 1431 m., gindamas Lucką nuo lenkų, buvo patekęs į nelaisvę. Dalyvavo 1432 m. žygimanto Kęstutaičio sąmoksle prieš švitrigailą. 1436–1440 m. Smolensko vi...

Goštautas Jonas II

Goštautas Jonas (1800 07 03–1871 07 20). Rašytojas, 1831 m. sukilimo dalyvis. Sukilimo metu vadovavo Baisiogalos,. šiaulių apylinkių sukilėlių būriams. Pralaimėjus sukilimui, emigravo į Prancūziją. Anonimiškai išleido atsiminimų knygą „Ponas teisėjaiti...

Graudonis

Graudonis Janis. Latvių archeologas, Latvijos istorijos instituto mokslinis bendradarbis, profesorius. 1937 m. baigė Rygos mokytojų institutą. Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų kryptys – bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus kultūros Latvijos teritorijoje...

Grevingkas

Grevingkas Konstantinas. Estų geologas, archeologas (1819 01 14–1887 06 30). Nuo 1854 m. Tartu universiteto profesorius. Tyrinėjo Pabaltijo neolito ir geležies amžiaus paminklus. 1868 m. ištyrė kelis kapus Dimitravo, Jazdų ir Pryšmančių (Kretingos raj.) plokš...

Grigalavičienė

Grigalavičienė Elena. Lietuvių archeologė, humanitarinių mokslų daktarė. 1958 m. baigė Vilniaus universitetą. Mokslinių tyrimų sritis – žalvario amžius, žalvario amžiaus kultūros Lietuvoje, ypač Brūkšniuotosios keramikos kultūros problematika. Tyrė ža...

Grigalius IX

Grigalius IX (Gregorijus IX). Tikrasis vardas – Ugolinas di Senjis (apie 1145–1241 08 22). Popiežius nuo 1227 m. Tęsė savo pirmtako Inocento III teokratinę politiką, kovojo su imperatoriumi Frydrichu II. Persekiojo eretikus. Inkviziciją pavertė centralizu...

Grigas

Grigas Robertas (g.1960 03 02). Lietuvių visuomenės veikėjas, kunigas. Sovietų okupacijos metais dalyvavo katalikų pogrindžio veikloje, bendradarbiavo „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“, „Aušroje“. 1987 08 23 kartu su kitais organizavo Molotovo-Ribentro...

Grineveckis Karolis

Grineveckis Karolis (1841–1929 04 14). Katalikų bažnyčios veikėjas, vyskupas. 1869–77 m. Peterburgo dvasinės akademijos profesorius. 1879–90 m. Mogiliovo arkyvskupijos seminarijos rektorius. Nuo 1883 m. Vilniaus vyskupas. 1885 m. pašalintas iš pareigų ...

Grinius Kazys

Grinius Kazys (1866 12 17–1950 06 04). Valstybės veikėjas, Lietuvos Respublikos Prezidentas. Vienas iš Valstiečių liaudininkų sąjungos lyderių. Nuo 1888 m. dalyvavo varpininkų veikloje. 1893 m. baigė Maskvos universitetą, dirbo gydytoju Kaspijos laivyne, vėl...

Griškevičius

Griškevičius Petras (g. 1924 07 19–1987). Lietuvos SSR valstybės, komunistų partijos veikėjas. Redagavo laikraščius „Tarybinis Rokiškis“, „Valstiečių laikraštis“, „Raudonoji žvaigždė“ (1944–1953). 1974–1987 m. – LKP CK I sekretorius, Lietuvos SSR valst...

Grodekas Gotfriedas Ernestas

Grodekas Gotfriedas Ernestas (1762 11 17–1825 04 13). Filologas. 1804–25 m. dėstė Vilniaus universitete, buvo universiteto bibliotekos direktorius. 1806 m. – žurnalo „Gazeta literacka Wilenska“ leidėjas. 1810–17 m. vadovavo klasikinės filologijos moky...

Grotusas Teodoras Kristijonas

Grotusas Teodoras Kristijonas (1785 01 20–1822 03 26). Chemikas, fizikas, elektrolizės mokslo Lietuvoje pradininkas. 1808 m. įsteigė savo laboratoriją. Joje vykdė įvairius fizikos ir chemijos tyrimus. Išleido daugiau kaip 50 mokslinių darbų. Pirmasis i...

Grūnavas

Grūnavas Simonas. Vokiečių kronikininkas (apie 1470–1530 ar 1531). 1510–1530 m. parašė „Prūsijos kroniką“, kurioje daug etnografinių ir istorinių duomenų apie Prūsiją ir jos gyventojus. „Prūsijos kronikoje“ yra ir trumpas (apie 100 žodžių) prūsų kalbos...

Gruodis Juozas

Gruodis Juozas (1884 12 20–1948 04 16). Kompozitorius, dirigentas. 1924–1927 m. valstybės teatro dirigentas. 1927–1937 m. Kauno muzikos mokyklos direktorius. Sukūrė baletą „Jūratė ir Kastytis“ (1933), simfoninių poemų, siuitų, instrumentinių pjesių, dainų. Kūry...

Grybas

Grybas Vincas (1890 10 03–1941 07 03). Lietuvių skulptorius. Dalyvavo bolševikų veikloje. 1941 m. nužudytas vokiečių. Sukūrė paminklinių, dekoratyvinių, portretinių, antkapinių skulptūrų.

Gucevičius

Gucevičius Stuoka Laurynas (1753–1798 12 11). Architektas, kilęs iš baudžiauninkų. 1773 m. įstojo į Vilniaus universitetą, kuriame architektūros mokėsi pas M. Knakfusą, matematikos – pas P. Norvaišą. Studijuodamas buvo įstojęs į misionierių vienuolyną. 1775 m. ...

Gudavičius

Gudavičius Edvardas (g. 1929 09 26). Lietuvių istorikas, hab. daktaras. Nuo 1974 m. dirba Lietuvos istorijos institute, nuo 1975 m. dar dėstė Vilniaus universitete. Svarbiausi veikalai – „žymenys ir ženklai Lietuvoje XII–XX a.“ (1980), „Pirmasis Lietuvos statut...

Gustavas II

Gustavas II Adolfas (1594 12 09–1632 11 06). švedijos karalius (nuo 1611). Karolio IX sūnus, kilęs iš Vazų dinastijos. Padarė valstybės valdymo, teismų reformų, rėmė pramonės vystymą. Užsienio politikoje siekė švedijos įsiviešpatavimo Baltijoje. Toliau p...

Gvagninis

Gvagninis (Gvanjinis) Aleksandras (Alexander Gwagninus) (1538–1614). Kronininkas. Tarnavo LDK kariuomenėje. Livonijos karų dalyvis. Nuo 1561 m. buvo Vitebsko įgulos rotmistras. 1578 m. Krokuvoje lotynų kalba išspausdino knygą „Europos Sarmatijos aprašymas...