L

Landsbergis Vytautas

Landsbergis Vytautas (g. 1932 10 18). Lietuvos valstybės, kultūros veikėjas. 1955 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1969 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją, 1994 m. – habilituoto humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. 1957–1974 m. d...

Landsbergis-žemkalnis Gabrielius

Landsbergis-žemkalnis Gabrielius (1852 02 02–1916 08 28). Dramaturgas. Už dalyvavimą lietuvių tautiniame sąjūdyje 1884 m. ištremtas iš Lietuvos, kalintas. 1904–08 m. dirbo „Vilniaus žinių“ redakcijoje. Prisidėjo kuriant draugiją „Vilniaus kanklės“ (1905). Para...

Lankauskas

Lankauskas Romualdas (g. 1932 04 03). Lietuvių rašytojas, dailininkas. Bendradarbiavo publicistiniuose leidiniuose „Jaunimo gretos“, „Literatūra ir menas“, „šluota“, „Kultūros barai“. Išleido prozos knygų, pjesių, vertė E. Hemingvėjaus kūrybą, surengė tapybos p...

Lašas

Lašas Vladas (1892 01 13–1966 01 02). Lietuvių gydytojas, medicinos mokslų daktaras. 1920–1921 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose, nuo 1922 m. – Kauno universitete, nuo 1951 m. – Kauno medicinos institute. Kauno akių, ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos st...

Lasickis

Lasickis Jonas. Lenkų istorikas, protestantų publicistas (1533 ar 1534–1602). 1556–1581 m. keliavo po Vakarų Europą, o nuo 1582 m. gyveno Vilniuje bei Zaslavlyje (prie Minsko). 1615 m. lotynų kalba išleido traktatą „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei neti...

Latvis

Latvis Henrikas. Kronikininkas ir istoriografas (apie 1187–po 1259). Rygos vyskupo istoriografas. 1225 m. baigė rašyti „Senosios Livonijos kroniką“, pagrįstą trijų pirmųjų vyskupų darbais. 1226–1227 m. parašė priedą, skirtą popiežiaus legato vizitui. „Seno...

Lazdynų Pelėda

Lazdynų Pelėda. Seserų rašytojų Sofijos Pšibiliauskienės (1867 09 28–1926 03 14) ir Marijos Lastauskienės (1872 06 01–1957 07 19) slapyvardis. 1898–1908 m. Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašyti kūriniai beveik visi parašyti Sofijos Pšibiliauskienės, p...

Lazijus

Lazijus Volfgangas. Istoriografas, daugelio veikalų ir žemėlapių autorius (1514–1565).

Lebedys

Lebedys Jurgis (1913 01 25–1970 07 12). Lietuvių mokslininkas, literatūrologas. Nuo 1946 m. dėstė Vilniaus universitete. Svarbiausi darbai - „Simonas Stanevičius“ (1955), „Mikalojus Daukša“ (1963), kartu su J. Palioniu – „Seniausias lietuviškas rankraš...

Lelevelis

Lelevelis Joachimas. Lenkų ir lietuvių istorikas, visuomenės veikėjas (1786 03 22–1861 05 29). 1808 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1822 m. Vilniaus universiteto profesorius. 1824 m. po filomatų ir filaretų bylos pašalintas iš Vilniaus universitet...

Lengvenis

Lengvenis. XIII a. sritinis Lietuvos kunigaikštis, Mindaugo seserėnas ir vasalas. šaltiniuose minimas 1242–1260 m. Manoma, kad valdė sritį šiaurės rytų Lietuvoje (centras tikriausiai buvo Linkmenų pilis Ginučių piliakalnyje). 5 dešimtmetyje vadovavo Mind...

Lengvenis Algirdaitis

Lengvenis Algirdaitis (apie 1360–1431 06 19), Algirdo sūnus, sritinis Lietuvos kunigaikštis. Vienas iš žymiausių Vytauto karvedžių. 1387 m. mūšyje su kryžiuočiais vadovavo LDK kariuomenės daliniui. 1389–1392 m. buvo Jogailos, o 1406–1411 m. Vytauto vietin...

Leninas-Uljanovas Vladimiras

Leninas-Uljanovas Valdimiras (1870 04 22–1924 01 21). Valstybės veikėjas, Sovietų Rusijos įkūrėjas. Nuo 1893 m. dalyvavo Peterburgo darbininkų revoliuciniame sąjūdyje, pasireiškė kaip marksistas. 1895 m. įsteigė Peterburgo darbininkų kovos organizaciją. 1...

Leonas

Leonas Petras (1864 11 16–1938 05 12). Lietuvos valstybės veikėjas, teisininkas. Bendradarbiavo „Lietuviškajame balse“, „šviesoje“, „Varpe“. Dalyvavo varpininkų veikloje. 1908–1912 m. pirmininkavo „Dainos“ draugijai. Dalyvavo organizuojant lietuvių d...

Leonas XIII

Leonas XIII (1810 03 02–1913 07 20). Popiežius (nuo 1878). 1846–77 m. Perudžijos arkivyskupas, 1853–78 m. kardinolas. Suformulavo socialinę katalikų doktriną, bandė vienyti krikščionių bažnyčias. Oficialia katalikybės doktrina paskelbė neotomizmą....

Lepneris

Lepneris Teodoras (1633–1691 11 07). Prūsijos lietuvių kultūros tyrinėtojas. Būdviečių (dab. Malomažaiskojė, Kaliningrado sr.) parapijos kunigas. 1690 m. parašė knygą „Prūsijos lietuvis“ (1744). Joje yra duomenų apie XVII a. Prūsijos lietuvių materialinę...

Leščinskis

Leščinskis Stanislovas (Stanislovas I) (1677–1766). Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1704–1709). Jo valdymas susijęs su vienu iš audringiausių ir tragiškiausių Respublikos laikotarpių – šiaurės karu. 1703 m. Leščinskis prisidėjo prie pro...

Leskovskis Ignotas

Leskovskis Ignotas, Leskauskis Ignas (1833–1871). 1863 m. sukilimo dalyvis. Rusijos kariuomenės kapitonas, dalyvavo Krymo kare (1853–56). 1863 04 paskirtas Kauno vaivadijos sukilėlių štabo viršininku, nuo 1863 05 08 ėjo Kauno karo vaivados pareigas. 1864 01 0...

Levas I

Levas I Danilovičius (mirė 1301), Haličo kunigaikštis (1264–1301). Po tėvo Danilo mirties Haličo-Volynės kunigaikštystė buvo padalyta tarp dviejų jo sūnų Levo ir švarno. Jo jaunesnysis brolis švarnas palaikė draugiškus ryšius su Mindaugo sūnumi Vaišvilku, ...

Liauksminas

Liauksminas žygimantas (1596 ar 1597–1670 09 11). Filosofas, retorikos ir muzikos teoretikas, pedagogas, jėzuitas. 1619–1622 m. Vilniaus universitete studijavo filosofiją, 1625–1629 m. teologiją. čia įgijo laisvųjų menų ir filosofijos magistro (1638) ir teol...

Linėjus Karlas

Linėjus Karlas (1707 05 23–1778 01 10). švedų gamtininkas. Nuo 1741 m. Upsalos universiteto profesorius, nuo 1762 m. Paryžiaus mokslų akademijos narys. Dalyvavo kuriant švedijos mokslų akademiją, pirmasis jos prezidentas (1739). įvedė dvigubus lotyniškus ...

Liubartas

Liubartas (mirė apie 1385), jauniausias Gedimino sūnus. Apie 1320 ar 1322–1323 m. vedė Volynės kunigaikščio Adrejaus Jurjevičiaus dukrą ir gavo valdyti Lucką. Mirus žmonai, 1350 m. vedė Maskvos didžiojo kunigaikščio giminaitę Olgą. Tapęs visos Volynės kuni...

Liudvikas I

Liudvikas I Didysis (1326 03 03–1382 09 11), Anžu dinastijos atstovas, karalienės Jadvygos tėvas. Vengrijos (1342–1382) ir Lenkijos (1370–1382) karalius. Vengrijoje skatino feodalinių santykių plėtotę, miestų augimą. Po karų su Neapolio ir Venecijos ka...

Liudvikas II

Liudvikas II (1506–1526 08 29), čekijos ir Vengrijos karaliaus Vladislovo II sūnus. čekijos ir Vengrijos (nuo 1516) karalius iš Jogailaičių dinastijos. žuvo Mohačo mūšyje.

Liudvikas IV

Liudvikas IV Bavarietis (1287–1347 10 11). Vokietijos karalius (nuo 1314), šv. Romos imperijos imperatorius (nuo 1328). įtvirtinti karaliaus valdžią Vokietijoje Liudvikui IV nepavyko, nes dalis kurfiurstų karaliumi išrinko Karolį IV.

Livijus

Livijus Titas (59 m. pr. Kr.g.–17 m. po Kr.), Romos istorikas. Parašė Romos istoriją „Nuo miesto įkūrimo“, kurią sudarė 142 knygos.

Lovmianskis

Lovmianskis Henrikas (1898 08 22–1984 09 04). Lenkų istorikas. 1934–1939 m. dėstė Vilniaus, nuo 1945 m. – Poznanės universitetuose. Nemažai darbų skyrė Lietuvos istorijai („Lietuvių visuomenės ir valstybės atsiradimo studijos“ (1931–1932), „Vytautas, Lietuvos d...

Lozoraitis (jaunesnysis)

Lozoraitis Stasys (jaunesnysis) (1924 08 02–1994 06 13). Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. Nuo 1943 m. dirbo lietuvių pasiuntinybėje Vatikane. 1944–1948 m. studijavo teisę Romos universitete. Dalyvavo išeivijos lietuvių veikloje. Nuo 1950 m. pr...

Lozoraitis (vyresnysis)

Lozoraitis Stasys (vyresnysis) (1898 09 05–1983 12 24). Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. 1918–1923 m. dirbo Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje. 1923–1929 m. buvo Lietuvos diplomatas Vokietijoje, 1929–1932 m. – Vatikane. 1932–1934 m. – Lietuvos ...

Lubinas Pranas

Lubinas Pranas (1910 01 07–1999 07 08). Lietuvių kilmės JAV krepšininkas. Buvo JAV komandos kapitonas 1936 m. Berlyno olimpinėse žaidynėse, kuriose pirmą kartą olimpinių žaidynių istorijoje žaistas krepšinis. JAV komanda šiose žaidynėse laimėjo aukso med...

Lubys

Lubys Bronislovas (g. 1938 10 08). Lietuvos valstybės veikėjas. 1957 m. baigė Plungės vidurinę mokyklą, 1963 m. Kauno politechnikos institutą, 1976 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos neakivaizdinę aspirantūrą. 1978 m. suteiktas Lietuvos Respublikos Nu...

Luchtanas

Luchtanas Aleksejus. Lietuvių archeologas, istorijos daktaras, docentas. 1978 m. baigė Vilniaus universitetą, Vilniaus universiteto Archeologijos katedros docentas. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus ...

Lukoševičius Juozas

Lukoševičius Juozas (1863 12 13–1928 10 19). Geologas. Nuo 1918 m. buvo Geografijos instituto rektorius. 1920 m. dirbo Vilniaus Universitete ir suorganizavo geofizikos katedrą, įkūrė kristalografijos ir mineralogijos kabinetus. Svarbiausi veikalai: „Neorga...

Lukša-Daumantas

Lukša-Daumantas (1921 08 10–1951). Lietuvos partizanas, vienas iš pasipriešinimo sovietinei okupacijai vadų. 1940–1941 m. – Lietuvos aktyvistų fronto narys. Antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo antihitlerinio Lietuvių fronto, nuo 1944 m. vasaros – L...