Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / A / Astronomija

Astronomija

Astronomija (žvaigždė + dėsnis). Mokslas, tiriantis kosminių kūnų, jų sistemų, Visatos materijos fizinį būvį ir cheminę sandarą, padėtį ir judėjimą erdvėje, susidarymą ir raidą. Astronomija yra vienas iš seniausių mokslų, ji turi labai svarbų pasaulėžiūrinį aspektą.