F

Fašizmas

Fašizmas. Plačiąja prasme fašizmas – tai totalitariniai politiniai judėjimai, valstybinės santvarkos ir ideologijos. Dažniausiai fašizmų vadinama Italijos ir Vokietijos valstybių santvarka XX a. 3–5 dešimtmetyje. Fašizmui būdinga totalitarinė santvarka, neribo...

Fatjanovo kultūra

Fatjanovo kultūra. II tūkstm. pr. Kr. kultūra, paplitusi Pavolgyje, Vidurio Rusijoje. Priklauso Virvelinės keramikos kultūrų bendrijai. Ji geriausiai pažįstama iš tirtų kapinynų. Mirusieji laidoti nedeginti plokštiniuose kapuose. Kapų duobės didelės, dažn...

Federacija

Federacija. Valstybės forma, kai kelios valstybės ar teritoriniai junginiai susijungia į vieną valstybę. Dalis valstybių – federacijos narių – suvereninių teisių pavedama vykdyti federacijos valdžiai. Federacija turi vieną biudžetą, jos gyventojai – tą ...

Fenologiniai reiškiniai

Fenologiniai reiškiniai. Periodiniai reiškiniai organinėje gamtoje, kuriuos sukelia metų laikų kaitą.

Feodas

paveldima žemės valda, kurią gaudavo vasalas iš senjoro už karinę tarnybą.

Filaretai

Filaretai. Nelegali Vilniaus universiteto studentų organizacija. Veikė 1820–23 metais. įsteigė filomatas Tomas Zanas. Draugijos nariai privalėjo lavintis ir šviestis. 1823 m., susekus organizaciją, jos nariai suimti, pašalinti iš universiteto, kai kurie ...

Filija

Filija. Bažnyčia, neturinti savo parapijos, priklausanati kitai parapinei bažnyčiai.

Filomatai

Filomatai. Nelegali jaunimo, daugiausia Vilniaus universiteto studentų, organizacija. Veikė 1817 10 01–1823 10. įsteigė Vilniaus universiteto studentai Adomas Mickevičius, Juzefas Ježovskis, Tomas Zanas ir kiti. Draugija ragino morališkai tobulėti, šviestis,...

Finougrai

Finougrai (ugrofinai). Finougrai genetiškai susiję su seniausia kalbine Uralo šeima. Manoma, kad kalbinė bendrystė susiformavo IV–III tūkstm. pr. Kr. tarp Volgos ir Kamos bei Vidurinio Uralo. Finougrų palikuonys skirstomi į tris dalis: Pabaltijo (estai, l...

Fiureris

Fiureris (vok. k. „Fiurer“ – „vadas“). A. Hitlerio titulas jam valdant Vokietiją.

Flavijai

Flavijai. Lotyniškai „Flavii“. 69–96 m. po Kr. Romos imperatorių dinastija. Imperatoriai – Vespasianas (69–79 m. po Kr.), Titas (79–81 m. po Kr.) ir Domicianas (81–96 m. po Kr.).

Folkloras

Folkloras (liaudis + žinios). žodinė liaudies kūryba, tautosaka. Ją sudaro pasakos, sakmės, dainos, patarlės, priežodžiai, mįslės ir pan.

Frakcija

Frakcija. Politinės partijos narių grupuotė, veikianti valstybės ar visuomeniniuose organuose pagal savo partijos politiką.

Frygai

Frygai. Indoeuropiečių gentys, XV–XIII a. pr. Kr. atsikėlusios į Mažąją Aziją iš Makedonijos ar Trakijos. XIII a. pr. Kr. frygai dalyvavo Trojos kare prieš graikus ir įsitvirtino Troadoje. X–VIII a. pr. Kr. laikomi didžiausios frygų galybės laikais. Tuo metu...