H

Habsburgai

Habsburgai. Austrijos ir Vokietijos valdovų dinastija (1273–1918). Nuo 1090 grafai, nuo 1135 landgrafai. 1273–1806 m. su pertraukomis buvo šv. Romos imperijos imperatoriais. Dėl imperatoriaus karūnos varžėsi su Liuksemburgais. 1438–1806 m. renkami Vok...

Hagiografijos

Hagiografijos (šventas + rašymas). Bažnytinės literatūros kūriniai, aprašantys šventųjų ir bažnyčios veikėjų gyvenimus.

Haličo-Volynės kelias

Haličo-Volynės prekybos kelias. Prekybinis kelias iš Kijevo į Krokuvą ir Prahą.

Haličo-Volynės kunigaikštystė

Haličo (Galičo)-Volynės (Volinės) kunigaikštystė. XII a. pab.–XIV a. Rusios kunigaikštystė, susidariusi iš suvienytų Haličo ir Vladimiro-Volynės kunigaikštysčių (1199). Apėmė Dnestro, Vyslos, Narevo ir Pripetės aukštupių žemes. 1219 m. buvo sudaryta ...

Halikarnaso mauzoliejus

Vienas iš septynių pasaulio stebuklų, stovėjęs Mažojoje Azijoje, Halikarnaso mieste (dabar Bodrumas).

Hanza

Hana, Hanzos sąjunga. šiaurės Vokietijos, Prūsijos, Livonijos ir kitų šalių miestų prekybos sąjunga (XIII–1669). Hanzos miestai (Dancigas, Karaliaučius, Ryga) palaikė glaudžius ekonominius santykius su Lietuva. Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos mies...

Heliakinis patekėjimas

Heliakinis (saulėtas) žvaigždynų patekėjimas ir nusileidimas. Dangaus šviesulių pakilimas virš horizonto arba nusileidimas ryto žaroje.

Heliocentrizmas

visuomenimė pažiūra, kad žemė sukasi apie Saulę. Pirmasis šią terija iškėlė Albirunijus, o šios teorijos kūrėju yra laikomas M. Kopernikas. Jis ją aprašė savo knygoje "Apie dangaus sferų sukimąsi".

Helsinkio aktas

Helsinkio aktas. Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo, įvykusio 1973–1975 m. Helsinkyje, baigiamasis aktas. Jame patvirtintas esamų Europos valstybių sienų neliečiamumas, nustatyti valstybių tarpusavio santykių principai – suvereniteto teisių ger...

Henriko artikulai

Henriko artikulai. Respublikos seimo sutarčių su kandidatu į valdovus pastovi dalis. Kitaip vadinama „Pacta conventa“.

Heraldika

Heraldika. Pagalbinis istorijos mokslas, tiriantis herbus. Lietuvos heraldika kaip praktinių taisyklių sistema ėmė kurtis XIII–XV amžiuje. Pirmasis herbynus ėmė sudarinėti istorikas A. Vijūkas-Kojelavičius XVII amžiuje. Galutinai Lietuvos heraldikos m...

Herulai

Herulai. Germanų gentis, gyvenusi Skandinavijoje ir Jutlandijos pusiasalyje. Duomenų apie herulus yra Jordano veikale „Apie getų kilmę ir veiklą“. Apie 260–280 m. jie puldinėjo Mažąją Aziją ir Graikiją. Romos imperatorius Valerijonas leido herulams g...

Heruliškoji teorija

Heruliškoji lietuvių kilmės teorija. Atsirado XVI a. viduryje. V. Lazijus (1514–1565) teigė, kad Pabaltijo gyventojai yra herulų-germanų genties, gyvenusios Skandinavijoje, Jutlandijos pusiasalyje, palikuonys.

Hibridinė kultūra

Hibridinė kultūra. Vėlyvojo paleolito (9 tūkst.–8 tūkst. m. prieš Kr.) kultūra. Atsirado Svidrų, Arensburgo ir Bromės kultūrų sąveikoje. Paplitusi nuo Nemuno iki Oderio. šiai kultūrai priklauso didžioji paleolitinių stovyklų Lietuvoje dalis....

Hidronimika

Hidronimika. Sudarytas iš „vanduo“ + „vardas“. Mokslas, tiriantis vandenvardžius, tikrinius vandenų – jūrų, ežerų, tvenkinių, upių, griovių, šaltinių, įlankų, pelkių, liūnų, brastų – vardus.

Hidžra

Islamo religijos pradžia

Hierarchija

Hierarchija (šventas + valdžia). Nuosekli tarnybinių pakopų, titulų, pareigų seka nuo žemesniųjų prie aukštesniųjų pagal pavaldumą.

Hipatijaus metraštis

Hipatijaus metraštis, Hypatijaus, Ipatijaus metraštis. Vienas iš seniausių (XIV–XV a.) rusų metraščių sąvadų. Nuorašas rastas Kostromos šv. Ipatijaus vienuolyne. Metraštis susideda iš „Senųjų laikų pasakojimų“ (įvykiai iki 1117), XII a. pabaigos Kijevo m...

Hiperdolichokraninis tipas

Hiperdolichokraninis tipas (virš + ilgas + kaukolė). Ypatingas ilgagalviškumas.

Hohencolernai

Hohencolernai. Brandenburgo kurfiurstų (1415–1701), Prūsijos karalių (1701–1918), Vokietijos imperatorių (1871–1918) dinastija.

Holocenas

Holocenas (visas + naujas). Jauniausia dabartinio geologinio periodo dalis. Priimta holoceno pradžios data – apie 10000 m. nuo mūsų dienų (8000 m. pr. Kr.) – ledyno traukimasis nuo paskutinio morenų ruožo Salpauselkėje (Pietų Suomija).

Holokaustas

Tai auka sudeginant; visiškas sunaikinimas.

Horodlės unija

Horodlės unija (Horodlės susitarimas). 1413 10 02 LDK ir Lenkijos susitarimas. Buvo surašyti 3 aktai: Jogailos ir Vytauto, Lietuvos didikų ir Lenkijos ponų. Jogailos ir Vytauto susitarimu nuspręsta, kad po Vytauto mirties Lietuvos didysis kunigaikštis, o po J...

Humacija

Humacija. Laidojimas į žemę. Kūno rengimo laidojimo apeigoms būdas, kai mirusysis nedeginamas.

Humanizmas

Humanizmas. Pažiūrų sistema, žmogų laikanti svarbiausia vertybe ir reikalaujanti visuomeninių santykių žmogiškumo. Reiškėsi skirtingomis istoriškai sąlygotomis formomis. Susiklostė Renesanso epochoje kaip priešprieša viduramžių religinei pasaulėžiūrai. Li...

Humusas

Humusas (žemė, dirvožemis). Organinė dirvožemio dalis, susidaranti iš augalinės ir gyvulinės kilmės likučių.

Hunai

Hunai. Graikiškai „Hunnoi“, lotyniškai „Hunni“. Genčių sąjunga. Susiformavo II–IV a. Pauralės ir Pavolgio stepėse. Hunų žygiai paspartino Didįjį tautų kraustymąsi. IV a. hunai pradėjo veržtis į Vakarus ir 372 m. pavergė alanus. 375 m. Juodosios jūros pak...

Husitai

Husitai. Jano Huso pradėtos bažnytinės reformos šalininkai čekijoje. Kelis dešimtmečius buvo čekų tautinio sąjūdžio dalyviai. Jų veikla prasidėjo Huso mirtimi (1415). Husitai reikalavo laisvo šv. Rašto interpretavimo, dvasiškių neturto ir valstybinio pe...