J

Jaunalietuviai

Jaunalietuviai. Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“. 1927–1940 m. veikusi lietuvių jaunimo organizacija. Veikė pagal tautininkų pavyzdį. Vadovavo B. Grebliūnas, A. Kaulėnas, J. Skaisgiris. Vyriausiuoju vadovu buvo laikomas A. Smetona, ku...

Jehovos liudytojai

Jehovos liudytojai. Religija, atsiradusi 1872 m. JAV. Iki 1931 m. vadinosi „Tarptautinė Biblijos tyrinėtojų draugija“. įkūrėjas – č. Raselas. Neigia šv. Trejybę, sielos nemirtingumą, pragaro egzistavimą, vieninteliu Dievu pripažįsta Jehovą. Laukia gre...

Jėzuitai

Jėzuitai, jėzuitų ordinas. Katalikų vienuolių ordinas, kurį 1534 m. Paryžiuje įkūrė smulkus ispanų bajoras Ignotas Lojola kovai su reformacija. 1569 m. jėzuitus į Vilnių pasikvietė Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius. Jėzuitų veiklą žemaitijoj...

Joga

Joga. 1. žmogaus psichikos ir kūno valdymo metodas siekiant ypatingos psichinės ar fizinės būsenos. Indijos filosofinių ir religinių sistemų dalis. šiuo metu plačiai paplito ir Vakaruose.

Jogailaičiai

Jogailaičiai, Jogailaičių dinastija. Gediminaičių dinastijos atšaka, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių dinastija. Valdė taip pat Vengrijoje ir čekijoje. Pradininkas – Jogaila. Po jo mirties Jogailaičiai valdė Lenkijoje, o nuo 1440 m. – ir...

Jogailos privilegija bajorams

Jogailos privilegija bajorams. 1387 m. Jogailos suteikta privilegija Lietuvos bajorams katalikams užtikrino jų tėvonijų nuosavybės teisę, pažadėjo neatiminėti tėvonijų iš neištekėjusių antrą kartą bajorų našlių. Bajorus atleido nuo kelių tiesimo ir pa...

Jogailos privilegija katalikams

Jogailos privilegija katalikams. 1387 m. Jogailos privilegija katalikų dvasininkijai įkūrė Vilniaus vyskupiją. Davė pradžią katalikų Bažnyčios žemėvaldai Lietuvoje.

Jogailos privilegija miestiečiams

Jogailos privilegija miestiečiams. Jogailos 1387 m. privilegija Vilniaus miestiečiams suteikė Magdeburgo teises, teisiškai įformino miestiečių valdžios institutus.

Joldijos jūra

Joldijos jūra. Baltijos jūros raidos stadija (8000–7300 m. pr. Kr.). Pavadinta jūrų moliusko „Joldia arctica“ vardu.

Jotvingiai-sūduviai

Jotvingiai-sūduviai. Baltų gentis. Jos arealas – pietinė Užnemunė ir dešinysis Nemuno krantas tarp Merkio pietuose ir Strėvos šiaurėje bei Aukštadvario apylinkių šiaurės rytuose. Jotvingių paminklai išsiskiria IV a. antroje pusėje ir atsekami iki VII ...

Judaistai

Judaistai, judėjai. Judaizmo – monoteistinės etninės religijos – išpažinėjai, daugiausia žydai. Jų religinė doktrina remiasi Biblija (Senuoju Testamentu) ir Talmudu. į Lietuvą judaistų žydų atsikėlė XIV amžiuje. Vyraujanti religijos kryptis buvo talmudi...

Judaizmas

Judaizmas. Monoteistinė religija. Išpažįsta daugiausia žydai. Valstybinė religija Izraelyje. Doktrina remiasi Senuoju Testamentu ir Talmudu. Pripažįsta vieną Dievą – Jahvę, pasaulio sukūrėją. Tiki, kad žydai yra Dievo išrinktoji tauta, laikosi įvairių n...

Julijaus kalendorius

Julijaus kalendorius, romėnų kalendorius, senojo stiliaus kalendorius. Laiko skaičiavimo sistema, pagrįsta vidutiniais Saulės metais (365,25 d.). Pradėtas vartoti Romoje 45 m. pr. Kr. Naudojant šį kalendorių, per 128 metus susidarydavo 1 dienos paklaida...

Jungtinių Tautų Organizacija

Jungtinių Tautų Organizacija, JTO. Tarptautinė organizacija, įkurta 1945 06 25 vietoj Tautų Sąjungos. Tikslas – stiprinti pasaulinę taiką, saugumą, bendradarbiavimą. Svarbiausi organai – Generalinė Asamblėja, Saugumo Taryba, Ekonominė ir Socialinė Tar...

Juodoji Rusia

Juodoji Rusia. Istorinė sritis Nemuno aukštupio kairiųjų intakų baseine. Manoma, kad senovėje apgyventa jotvingių ir kitų baltų genčių, o nuo I tūkstantmečio III ketvirčio ir rytų slavų (dregovičių). XI–XIII a. joje buvo Gardino, Naugarduko, Slonimo kunigaikšty...

Juozaitis

Juozaitis Arvydas (g. 1956 04 18). Lietuvių visuomenės, kultūros veikėjas, filosofas. Vienas iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigėjų. Redagavo „Sąjūdžio žinias“, „šiaurės Atėnus“. Nuo 1995 m. – vyriausiasis kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ redaktorius...