Home / Sąvokos / K / Kaimynai

Kaimynai

Kaimynai. Bajoro kieme (kaime) gyvenantys ir savo ūkį turintys valstiečiai ankstyvaisiais viduramžiais. Sudarė tarpinį sluoksnį tarp dvaro šeiminykščių ir didžiojo kunigaikščio valdinių – sodžiaus ar valsčiaus bendruomenės narių. Nuo šeiminykščių skyrėsi tuo, jog prievoles bajorui davė ne nuo šeimos nario atskirai, o nuo ūkio. Neturėjo savo žemės (naudojosi dvaro skirta) ir buvo asmeniškai priklausomi nuo žemvaldžio.