Home / Sąvokos / K / Kalbotyra

Kalbotyra

Kalbotyra (kalba). Mokslas, tiriantis garsinę žmonių kalbą, jos struktūrą, sąryšį su mąstymu bei raidą, sąlygotą visuomenės istorijos. Pagal tyrimo objektą kalbotyra skirstoma į bendrąją ir konkrečiąją. Pirmuoju atveju tiriami bendrieji kalbos dėsniai, antruoju – atskiros kalbos, jų grupės, tarpusavio ryšiai. Pagal tyrimo metodus kalbotyra gali būti lyginamoji istorinė, tipologinė (tam tikro istorinio laikmečio), struktūrinė bei matematinė.