Home / Sąvokos / K / Kapitula

Kapitula

Kapitula (1). Katalikų ir anglikonų vyskupo patariamasis organas – dvasininkų kolegija, esanti prie katedros. Vyskupui mirus, iš savo tarpo kapitula išrenka vikarą, kuris valdo vyskupiją tol, kol paskiriamas naujas vyskupas. Kita kapitulos samprata – katalikų vienuolių arba religinį riterių ordiną valdančių asmenų kolegija.