Home / Sąvokos / K / Karaliaučiaus universitetas

Karaliaučiaus universitetas

Karaliaučiaus universitetas (veikė 1544–1945). įsteigė kunigaikštis Albrechtas Brandenburgietis. Iš pradžių turėjo 4 fakultetus: filosofijos, teisės, teologijos, medicinos. 1544 m. jame dirbo 11 profesorių (tarp jų Abraomas Kulvietis – graikų kalbos ir Stanislovas Rapolionis – teologijos), studijavo apie 200 studentų. Svarbiausias dėstomas dalykas buvo teologija. 1755–1796 m. čia dėstė Imanuelis Kantas. 1544–1546 m. mokėsi apie 20 lietuvių iš LDK, o 1744 m. – apie 60. Veikė studentų organizacija „Lithuania“. Studentams iš LDK Albrechtas Brandenburgietis skyrė stipendijų, o šie stodami turėjo prisiekti, kad baigę mokslus skelbs protestantizmą tarp lietuvių. XVI a. universitete mokėsi Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Augustinas Jomantas, Merkelis Giedraitis, Jonas Bretkūnas. Prie universiteto 1718 m. įsteigtas lietuvių kalbos seminaras, mokęs lietuvių kalbos būsimus lietuvių parapijų kunigus.