Home / Sąvokos / K / Kaštelionas

Kaštelionas

Kaštelionas. Aukštas LDK vietinės valdžios pareigūnas. Pareigybė įvesta Lenkijos pavyzdžiu 1413 m.(po Horodlės unijos). Vaivadijoje buvo antras (po vaivados) pareigūnas. Per visuotinį bajorų šaukimą iš apskrities vėliavininko priimdavo susirinkusią bajorų kariuomenę ir perduodavo vaivadai. Vilniaus ir Trakų kaštelionai buvo Ponų tarybos nariai.