Home / Sąvokos / K / Kernavės kompleksas

Kernavės kompleksas

Kernavės pilių kompleksas. Jį sudaro 4 piliakalniai: Aukuro kalnas, Kriveikiškių kalnas, Pilies kalnas, II Pilies kalnas. Aukuro kalne rastas 4 m storio XIII–XIV a. kultūrinis sluoksnis. į rytus nuo Aukuro kalno už gilios daubos yra Kriveikiškių kalnas, dar vadinamas Smailiakalniu. į šiaurę nuo Aukuro kalno yra Pilies kalnas. Jame rasta gynybinių sienų, pastatytų iš akmens ir medžio. Spėjama, kad II Pilies kalno vietoje XIII–XIV a. stovėjo Kernavės pilis, kurią mini XVI a. metraščiai kaip Lietuvos sostinę. Jau antras dešimtmetis, kai Kernavės kompleksus tyrinėja A. Luchtanas. Rasta daiktų, kurie liudija giliausią praeitį siekiančią Kernavės senovę. Rasti pilkapiai su degintų mirusiųjų kapais datuojami maždaug V a. pr. Kr. Pilių vietoje ir gyvenvietėse rasta IX–XVI a. namų, įvairiausių to laikotarpio dirbinių ir žmonių kapų.