Home / Sąvokos / K / Klušino kautynės

Klušino kautynės

Klušino kautynės. 1610 07 04 įvykusios kautynės tarp Vasilijaus šuiskio (jam talkino švedai) bei Respublikos armijos. 1610 m. Maskvoje vykusios suirutės metu Lžedmitrijui II kartu su kazokais ir lenkų bei lietuvių bajorų savanoriais kovojant prieš carą Vasilijų šuiskį, Respublikai susidarė palanki proga atgauti dalį prarastų sričių. 1609 m. Zigmantas Vaza paskelbė karą Rusijai, tuo metu bendradarbiavusiai su švedija. 1609 m. Zigmantas Vaza su Respublikos kariuomene apgulė Smolenską. Caras Vasilijus šuiskis pasiuntė rusų kariuomenę su pagalbiniais švedų būriais padėti apgultai Smolensko įgulai. Lenkijos etmonas Stanislovas žolkievskis su Respublikos kariuomene sutriuškino rusus Klušino kautynėse. Po Klušino pergalės, žolkievskiui įžengus į Maskvą, Vladislovas Vaza buvo išrinktas caru. Maskvoje įsitvirtino lenkų ir lietuvių įgula.