Home / Sąvokos / K / Knygnešiai

Knygnešiai

Knygnešiai. Lietuviškų spaudinių gabentojai per Vokietijos–Rusijos sieną į Lietuvą arba platintojai Lietuvoje spaudos draudimo (1864–1904) metu. įveždavo Mažojoje Lietuvoje išleistas knygas, laikraščius. Kūrėsi knygnešių ir spaudos platinimo draugijos – „Atgaja“, „Sietynas“, Garšvių draugija. Knygnešių veikla buvo baudžiama. žymiausi knygnešiai – Jurgis Bielinis, Motiejus Baltūsis, Matas Slančiauskas ir kiti.