Home / Sąvokos / K / Konfederacija

Konfederacija

Konfederacija. Lenkijos (XIV–XVIII a.) ir LDK (XVI–XVIII a.) bajorų politinė ginkluota sąjunga. Vykdė valstybinės valdžios funkcijas (ypač tarpuvaldžiu), ją pavadavo ar siekė, kad vykdytų konfederatų reikalavimus. Konfederacijų rūšys: kaptūrinės (tarpuvaldžiu jos šaukdavo konvokacinius seimus), valstybės gynimo, karaliaus (sudarytos iš karaliaus šalininkų), rokošų (kovojančios su karaliumi). LDK konfederacijos nuo XVII a. pakeitė bajorų konvokacijas. Iš pradžių susidarydavo vaivadijų konfederacijos, vėliau – generalinė konfederacija (atskirai Lenkijai ir LDK). Konfederacijoms vadovavo magnatai. Vykdomąją valdžią sudarė renkamas maršalka ir patarėjai (konsilioriai), jos turėjo savo kariuomenės vadus (regimentorius). Konfederacijos buvo anarchijos, Respublikos irimo išraiška, pagreitino jos žlugimą. žymiausiomis konfederacijomis buvo generalinė Vilniaus (1767), Radomo (1767–1768), Baro (1768–1772), Targovicos (1792–1793).