Home / Sąvokos / K / Konstancos susirinkimas

Konstancos susirinkimas

Konstancos susirinkimas. 1414–1418 m. Konstancoje (Vokietija) įvykęs visuotinis katalikų bažnyčios susirinkimas. Svarbiausi iniciatoriai buvo Vokietijos imperatorius Zigmantas I ir Pizos popiežius (antipopiežius) Jonas XXIII. Konstancos susirinkimas likvidavo Vakarų katalikų bažnyčios „didįjį skilimą“, svarstė bažnyčios reformas, Jano Huso erezijas, bažnytinės unijos klausimus. Susirinkime siekta užbaigti šimtametį karą tarp Prancūzijos ir Anglijos, sutelkti Europos jėgas kovai su turkais. To meto dvasininkų, politikų ir intelektualų elitas turėjo spręsti LDK ginčą su Ordinu dėl žemaitijos. Konstancos susirinkimas nepripažino Lietuvai žemaitijos: nusprendė, kad politiškai ši turi būti pavaldi imperatoriui Zigmantui I, bet pakrikštyti ją turi Jogaila su Vytautu. 1417 m. žemaitijos bažnytiniams reikalams tvarkyti Konstancos susirinkimo nurodymu buvo įsteigta Medininkų vyskupija.