Home / Sąvokos / K / Konstitucinė monarchija

Konstitucinė monarchija

Konstitucinė monarchija. Monarchijos forma, kai valdovo valdžią riboja įstatymų leidimo ir biudžetą nustatančios institucijos. Valdovui lieka vykdomoji valdžia arba jis tėra valstybės suverenumo atstovas.