Home / Sąvokos / K / Krikščionybė

Krikščionybė

Krikščionybė. Viena iš pasaulinių religijų. Susikūrė I a. pradžioje Romos imperijoje, IV a. tapo Romos imperijos valstybine religija. Turi keletą šakų: katalikybę, stačiatikybę, protestantizmą. 1251 m. pasikrikštijo Lietuvos valdovas Mindaugas, tačiau pati šalis liko pagoniška. 1261 m. Mindaugas atsimetė nuo krikščionybės. Kelis kartus dėl krikšto derėjosi Gediminas, Algirdas ir Kęstutis. Krikščionybė (katalikybė) Aukštaitijoje įvesta 1387 m., žemaitijoje – 1413 metais.