Home / Sąvokos / K / Krymo karas

Krymo karas

Krymo karas (1853–1856 m.), Rytų karas. Rusijos karas su Turkija ir jos sąjungininkėmis Didžiąja Britanija, Prancūzija, Sardinijos karalyste dėl įtakos Artimuosiuose Rytuose. 1853 m. Rusijos kariuomenė užėmė Moldaviją ir Valachiją, pasiekė keletą pergalių Kaukaze, sutriuškino turkų laivyną prie Sinopo. 1854 m. Turkijos sąjungininkių kariuomenės puolė Krymą ir apgulė Sevastopolį, užblokavo Baltijos jūros Suomių įlanką, bandė pulti Petropavlovską Kamčiatkoje. 1855 m. Rusija tapo diplomatiškai izoliuota. Paėmus Sevastopolį, karo veiksmai nutrūko. Krymo karas baigėsi 1856 m. Paryžiaus taika. Rusija pripažino Juodosios jūros neutralumą ir draudimą laikyti tenai karinį laivyną bei bazes, atidavė Turkijai pietinę Besarabijos dalį, pripažino didžiųjų valstybių protektoratą Moldavijai, Valachijai ir Serbijai.