Home / Sąvokos / K / Kurganų kultūra

Kurganų kultūra

Kurganų kultūra. Pusiau klajoklių Kurganų kultūrą 1956 m. įvardijo M. Gimbutienė. Kultūra gyvavo nuo 4500 iki 2500 m. pr. Kr. Jai būdingas mirusiųjų laidojimas pilkapiuose. Ji skirstoma į keturis periodus. I ir II kultūros laikotarpiai atitiktų ankstyvąjį Duobinės (Duobinių kapų) kultūros periodą, III etapas – Maikopo (Michailovkos) kultūrą, o IV Kurganų kultūros etapas – vėlyvąjį Duobinės (Duobinių kapų) kultūros periodą. Su Kurganų kultūra M. Gimbutienė sieja indoeuropiečius, nurodydama tris jų migracijos bangas į Europą: pirmoji – 4400–4200 m. pr. Kr., antroji – apie 3500 m. pr. Kr., trečioji – 3000–2800 m. pr. Kr. Jų metu Senoji Europa perėmė indoeuropietišką socialinę struktūrą ir ideologiją.