Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / K / Kurija

Kurija

Kurija. Popiežiaus vykdomosios valdžios organas – Vatikano administracinių įstaigų visuma. Susideda iš valstybės sekretoriato, valstybės reikalų tarybos, kongregacijų, sekretoriatų, tribunolų, žinybų.